گالری تصاویر

تجهیزات و ماشین آلات


برخی از مشتریان ما...

شرکت صنایع گاز ایران با داشتن مدیران و کارکنان توانمند، شایسته و وفادار به اهداف شرکت، اصول و ارزش‌های خود را بر اساس ارزش‌دهی و رضایتمندی مشتریان تعریف نموده است و خوشبختانه این هدف محقق شده است.